IMPALA.net Lietuva

Tarptautinis tinklas Europos gairėms dėl laisvalaikio fiziniam aktyvumui skirtos infrastruktūros gerinimo įgyvendinti

ES IMPALA.net projekto tikslas – pasitelkiant tarpsektorinį požiūrį, siekti, kad sveikatą stiprinančiam fiziniam aktyvumui ir sportui skirta infrastruktūra būtų kuo labiau prieinama ir taip padidinti gyventojų fizinio aktyvumo lygį ir dalyvavimą sportinėje veikloje.

 

Projekto mokslo partneris

Lietuvos sporto universitetas

Asmuo kontaktams: Tomas Kukenys

T +370 37 302 653

F +370 37 302 672

E tomas.kukenys(at)lsu.lt

 

 

Projekto partnerinė organizacija

Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija ¦ Lithuanian Physical Activity and Health Association

 

Lietuvos asociacija "Sportas Visiems" ¦ Lithuanian Association "Sport for All"

Lietuvos savivaldybių asociacija ¦ Association of Local Authorities in Lithuania