IMPALA.net Suomi

Tieteelliset kumppanit

Jyväskylän yliopisto
Liikunta- ta terveystieteiden tiedekunta

Liikuntatieteiden laitos
PL 35 (L), 40014 Jyväskylän yliopisto

Johtaja: LitT., prof., Kimmo Suomi
Assistentti: David Kotthaus

T

david.d.kotthaus(at)jyu.fi

 

 

Yhteistyökumppanit

LIKES